Pam ddylech chi ymuno efo'r Cofrestr Rhanddeiliad

  • Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch polisïau a gwasanaethau sydd o bwys i chi
  • Ymgysylltu yn hawdd – rhowch wybod i ni beth sydd o ddiddordeb i chi ac fe wnawn ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi
  • Ymgysylltu wedi’i deilwra i chi – ymunwch â ni fel aelod o'r cyhoedd, fel busnes neu fel gweithiwr yn y sector cyhoeddus
boat sailing through the sea in the sun

Croeso i'r Gofrestr Rhanddeiliaid

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn hanfodol er mwyn datblygu a rhedeg gwasanaethau cyhoeddus yn dda.  Mae dulliau cyfathrebu digidol yr 21ain ganrif yn ei gwneud yn haws nag erioed i bobl ymgysylltu â’r llywodraeth.

Drwy ymuno â’r Gofrestr Rhanddeiliaid, gallwch chi ddweud wrthym ni pa bolisïau a gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi, ac fe wnawn ni’n siŵr ein bod yn ymgynghori â chi, ac yn anfon gwybodaeth atoch chi:

Cadwch lygad amdanynt!

Get on the stakeholder register

It only takes around 10 minutes to get onto the Stakeholder Register

Chwilio drwy'r Gofrestr Rhanddeiliaid

Pam ymuno â’r Gofrestr Rhanddeiliaid?

Fe ymgynghorir â chi a chewch wybodaeth am y pethau sydd o bwys i chi

Rydym yn dymuno ymgysylltu â chi ynghylch polisïau a gwasanaethau sydd o bwys i chi. Efallai eich bod yn fusnes sydd â diddordeb mewn cefnogaeth Llywodraeth Cymru? Neu’n bysgotwr sydd â diddordeb mewn polisïau pysgodfeydd?

Mae'n hawdd

Mae’n hyblyg i’ch anghenion chi

Cydnabod eich gwahanol rolau

Gall unrhyw un gofrestru!

Creu eich cofnod

Mae cael eich cynnwys ar y Gofrestr yn hawdd, a dim ond 10 munud mae’n gymryd, fan mwyaf

Cadw eich cofnod yn gyfoes

Gallwch ddiweddaru eich manylion a’ch dewisiadau unrhyw dro; fe wnawn ni hyd yn oed anfon negeseuon i'ch atgoffa!