Creu eich cofnod ar y gofrestr

Manteision ymuno â’r Gofrestr Rhanddeiliaid

Fe ymgynghorir â chi a chewch wybodaeth am y pethau sydd o bwys i chi

Rydym yn dymuno ymgysylltu â chi ynghylch polisïau a gwasanaethau sydd o bwys i chi. Efallai eich bod yn fusnes sydd â diddordeb mewn cefnogaeth Llywodraeth Cymru? Neu’n bysgotwr sydd â diddordeb mewn polisïau pysgodfeydd?

Gwneud ymgysylltu yn hawdd

Dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi greu eich cofnod.  Byddwn hyd yn oed yn anfon negeseuon atgoffa atoch i wneud yn siŵr bod eich manylion yn dal i fod yn gyfredol

Cydnabod eich gwahanol rolau

Gall unrhyw un gofrestru.  Efallai eich bod yn fusnes sydd â diddordeb mewn cefnogaeth Llywodraeth Cymru? Neu’n bysgotwr sydd â diddordeb mewn polisïau pysgodfeydd

Mae eich preifatrwydd yn cael ei barchu

Byddwn yn trin unrhyw wybodaeth a rowch i ni yn gwbl gyfrinachol, ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd parti.

Dod o hyd i’r person iawn

Gall y Cyfeiriadur eich helpu chi i ddod o hyd i fanylion cyswllt sefydliadau ac adrannau yn y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae’n hawdd ac yn gyflym

Ni ddylai creu cyfrif gymryd mwy na 10 munud.

Creu eich cofnod